D4.PURPOSE

 

D4. is opgericht met een duidelijk doel. Samen ontwikkelen we het energiesysteem van de toekomst; duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar. Dit energiesysteem stelt Nederland in staat om haar klimaatdoelen te halen en in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49% te verminderen t.o.v. 1990. De klimaatdoelen zijn alleen haalbaar als we gezamenlijk het tempo waarmee we de transitie hebben ingezet versnellen.

D4. draagt bij aan deze versnelling door duurzame energieprojecten niet alleen te initiëren en te ontwikkelen, maar vooral in die ontwikkeling te investeren. Hiermee speelt D4. in op een aantal belangrijke uitdagingen van de energietransitie:

  • Draagvlak is een randvoorwaarde voor realisatie van duurzame energieprojecten. Omwonenden en de lokale politiek volgen duurzame projectontwikkelingen vaak met grote interesse. Zelfs al is het project van grote duurzame waarde, raakt het mensen toch in hun directe leefwereld. Het is zaak om tijdig, volwassen, interactief en vaardig in verbinding te staan met al deze belanghebbenden. D4. ontwikkelt duurzame energie projecten die impactvol en relevant zijn voor haar omgeving.

  • Duurzame energieprojecten worden ontwikkeld in complexe samenwerkingen tussen verschillende partijen. Deze samenwerking heeft baat bij partijen die duurzaam leiderschap tonen, (financieel) eigenaarschap nemen en zich committeren aan het eindresultaat. D4. ontwikkelt projecten waarin we geloven en zelf durven te investeren. Daarmee staan we naast onze partners in het aanpakken en realiseren van lokale energievraagstukken.

  • Nederlandse institutionele beleggers en banken zijn steeds meer bereid om de bouw en exploitatie van goede duurzame energieprojecten te financieren. Maar investeren in de ontwikkeling zien zij vaak als te risicovol. D4. investeert juist in die ontwikkelfase. Op deze manier verzilveren we meer en sneller duurzame initiatieven. Dit leidt tot productie van meer duurzame energie.

  • Versnelling van de energietransitie vraagt om projectontwikkeling met focus op ‘key value drivers’ en een beslissing gedreven ontwikkeling waar risico’s worden gemitigeerd. D4. beheerst dit spel tot in de puntjes en zet haar netwerk, expertise en ervaring in voor de versnelling van de energietransitie. 

*Energiesysteem: alle componenten die betrekking hebben op de productie, conversie, opslag, levering en gebruik van energie.

 
 

Together we develop the future energy system

 

Visie:

Together we develop the future energy system.

Missie:

Wij geloven dat Nederland barst van goede duurzame ideeën en kansen. Om deze daadwerkelijk te verzilveren en duurzame energie te produceren, leveren wij compleet ontwikkelde energieprojecten. Projecten waarin we geloven en waarin we durven te investeren. Dit doen we vanuit onze D4.approach; met focus op value drivers, beheersing van risico’s en het creëren van draagvlak.

Kernwaarden:

Wie wij zijn en hoe wij projecten ontwikkelen is gebaseerd op onze kernwaarden: verantwoord, met lef, in connectie en met commitment.