D4.PROJECTS

energiecampus Leeuwarden.jpg

Energiecampus Leeuwarden

In samenwerking met OosterhofHolman en Ekwadraat ontwikkelt D4. de Energiecampus Leeuwarden. Op de energiecampus werken we in een breed verband samen met bedrijven, kennisinstellingen en de overheid aan het versnellen van de energietransitie. De campus faciliteert bedrijven die duurzame energie produceren, startups voor innovaties en een nauwe samenwerking met kennisinstellingen. Samen dromen, denken, durven én doen! D4. brengt samenwerkingen tot stand om het terrein verder te ontwikkelen, zodat de juiste puzzelstukken voor het toekomstige energiestysteem van Leeuwarden hier samenkomen.

Lees meer over Energiecampus Leeuwarden→

Dairy campus.jpg

Biodevelopment Leeuwarden

D4. ontwikkelt samen met Universal Energy Solutions (UES) een biogasinstallatie op de Energiecampus in Leeuwarden.

UES opereert ook de biogas installatie op de Dairy Campus in Leeuwarden. De Dairy Campus is een proefboerderij voor innovatie op het terrein van landbouw en veeteelt en onderdeel van de Universiteit van Wageningen. UES heeft een innovatieve technologie ontwikkeld waarmee vergisting van biomassa leidt tot een hogere opbrengst van biogas. Door deze techniek vergist UES ook lokaal houtmateriaal (cellulose/ligine) zoals bermgras. Dit resulteert is groengas met een hoger methaan gehalte tegen lagere totale kosten.

Piet van der Hoop: ‘Ik ben een voorvechter van de circulaire economie. Alles wat we produceren, moet worden hergebruikt. Dat zijn we verplicht aan de aarde, aan de natuur. Met deze methode zetten we een flinke stap in de goede richting. Wat anders langs de kant van de weg blijft liggen, gebruiken we nu opnieuw en wel om gas mee te produceren’

Lees meer over biogas op de Dairy Campus →

Soleila Rooftop.jpg

Soleila Rooftop

Soleila ontwerpt, financiert en realiseert zonnestroomprojecten. D4. investeert in de projectontwikkelingsfase en verzorgt samen met Ekwadraat de SDE+ aanvragen voor alle zonne-energie dakopstellingen van Soleila. Er is met financiering van D4. al voor zo’n 50 MW aan SDE+ verleend in 2019. Daarnaast investeren wij in nieuwe rooftop projecten van Soleila.

Lees meer over Soleila →