Together we develop the future energy system

ONZE PURPOSE →

 

Wij geloven dat Nederland barst van goede duurzame ideeën en kansen. Om deze daadwerkelijk te verzilveren en duurzame energie te produceren, leveren wij compleet ontwikkelde energieprojecten. Projecten waarin we geloven en waarin we durven te investeren. Dit doen we vanuit onze D4.approach; met focus op value drivers, beheersing van risico’s en het creëren van draagvlak.

 
 

Wie wij zijn en hoe wij projecten ontwikkelen is gebaseerd op onze kernwaarden: verantwoord, met lef, in connectie en met commitment. 

IMG_1821.jpg
 
 

De transitie versnellen

D4. versnelt de energietransitie door duurzame energieprojecten te initiëren, te ontwikkelen en in die ontwikkeling te investeren. We benaderen projecten vanuit alle componenten van het energiesysteem. Verduurzaming van het energiesysteem is ons doel en het realiseren van duurzame energieprojecten is hiervoor het middel. We richten ons op het ontwikkelen van een breed scala aan projecten zoals warmtenetten, aardwarmte, biogas, waterstof, zonneparken, zonnedaken, energieopslag en de implementatie van nieuwe technologieën.

 

Initiëren

Wij initiëren om te creëren

Wij hebben veel kennis en ervaring van en in de energiesector en een scherpe kijk op succesfactoren in projectontwikkeling. Zo is D4. in staat om complexe energievraagstukken te analyseren en te vertalen naar nieuwe kansen voor duurzame projectontwikkeling.

Meer over initiëren →

Ontwikkelen

Wij ontwikkelen om te realiseren

Wij zien duurzame projectontwikkeling als het commercieel en risicodragend initiëren, organiseren, uitvoeren, financieren en coördineren van alle taken die nodig zijn voor het realiseren van duurzame projecten. Wij ontwikkelen onze projecten aan de hand van de D4.Approach. Deze is gericht op het creëren van duurzame waarde: voor onze partners, de omgeving en onze eigen bedrijfsvoering. 

Meer over duurzaam ontwikkelen →

Investeren

Wij investeren om te versnellen

D4. investeert in projecten waarin we geloven. Door te investeren in de projectontwikkeling committeren wij ons aan efficiënte en succesvolle realisatie hiervan. We staan naast onze partners.

Meer over duurzaam investeren →

 

D4.approach

 
 

Door in de projectontwikkeling te focussen op de activiteiten die passen bij de fase waarin een project zit, creëren we de grootste projectwaarde (‘first things first‘). We ontwikkelen projecten gefaseerd en met aandacht. Hierdoor rennen we niet blind op ons einddoel af. We houden focus op de zaken die op dat moment nodig zijn om een overwogen beslissing te nemen en de volgende ontwikkelstap te zetten.

Onze D4.Approach bestaat uit vier fases van projectontwikkeling: .Dream .Discover .Develop en .Deliver. Hierin staan onze basisprincipes in projectontwikkeling centraal:

  1. Draagvlak is een voorwaarde: transparante en effectieve communicatie en alignment tussen team, beslissingsmakers en stakeholders;

  2. Focus op ‘value drivers’: de aspecten die economische en maatschappelijke impact opleveren;

  3. Beslissing gedreven, niet activiteit gedreven: we gebruiken tijd en resources efficiënt. Daarom doen we alleen het werk dat nodig is om de volgende beslissing te nemen.

Meer over de D4.approach →

 
 

Projecten die wij nu initiëren, ontwikkelen of waarin we investeren:

 

Energiecampus Leeuwarden

Biodevelopment Leeuwarden

Soleila rooftop

 

Michiel Ottevanger

Duurzaam Projectontwikkelaar | Co-founder

Scherpe blik. Met visie. En altijd op zoek naar het gemeenschappelijke doel, synergie. Ik vind het gaaf dat in één complexe uitdaging - de energietransitie - zoveel thema’s samenkomen. De maatschappelijke impact, het politieke karakter, de ruimtelijke inpassing en de grote technische component maken het waarschijnlijk de grootste uitdagingen van mijn leven.

Ik zie vooral ruimte voor nieuwe kansen en ondernemerschap door het energiesysteem als geheel te analyseren. Mijn grootste uitdaging is om in de projectontwikkeling een ‘common ground‘ voor alle betrokken partijen te vinden. Vanuit een gemeenschappelijk doel ontwikkelen we samen breed gedragen energieprojecten.

Ik ben strategisch, inventief, geïnteresseerd, eerlijk en een zeiler.

LinkedIn

michiel@d4.nl

 

Douwe Faber

Duurzaam Projectontwikkelaar | Co-founder

Ik ben een energieke en enthousiaste ondernemer. Ik haal mijn energie uit het opzetten en begeleiden van duurzame initiatieven tot volledige realisatie. Complexiteit zie ik als uitdaging.

Ik ben pro-actief, recht door zee, open, communicatief en ik heb een brede ervaring op managementniveau.

Linkedin

douwe@d4.nl

 
 

D4.Updates I Energietransitie updates